Kursens delar

I den internetbaserade juridiska introduktionskursen får du som student möjlighet att repetera och träna genom:

Föreläsningar

Till alla moment i kursen finns det inspelade föreläsningar. Det är bra att kolla på dessa för att se och lyssna på informationen man annars bara läser sig till (om man inte har startat någon studiecirkel med andra studenter där man diskuterar det man läser). Föreläsningarna är ett sätt att ta till sig informationen på ett audiovisuellt sätt, vilket kan vara bra för inlärningen, då informationen får nya kopplingar i hjärnan. Föreläsningarna kan ses flera gånger för att repetera det man sett och hört. Första gången man ser en föreläsning kan man göra det ganska förutsättningslöst, det vill säga, utan att bli så upprörd bara för att man inte förstår en eller flera delar i föresläsningen. Ser och lyssnar du på föreläsningen en andra gång, kan det nu vara tillfälle att pausa där man inte hänger med, och leta upp informationen man behöver, läsa på, och sedan starta igång föreläsningen igen.

Självrättande prov

De självrättande proven är väldigt bra för att på ett enkelt sett testa sina kunskaper efter att ha sett de inspelade föreläsningarna. När proven är klara får du direkt svar på om du svarat rätt eller inte, och kan på så sätt se om det är någon del i föreläsningen du behöver kolla lite extra på.

Tillämpningsuppgifter

Tillämpningsuppgifterna är frivilliga för varje moment. Fördelen med att göra dessa är att man får möjlighet att läsa in sig på riktiga case och samtidigt få pröva sina juridiska resonemang, utan att riskera dåligt betyg. När man lämnat in sina tillämpningsuppgifter till lärarna får man tillbaka kommentarer som ofta är ovärdeliga för att senare, vid de obligatoriska inlämningsuppgifterna, kunna prestera när betyg väl ska sättas.

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifterna är obligatoriska och behöver göras med godkänt resultat för att få skriva tentan. Ju bättre resultat desto bättre, eftersom de kan väga upp mot eventuella poängbortfall vid prestationen under tentan. Det bästa sättet att lyckas med inlämningsuppgifterna är att göra de frivilliga tillämpningsuppgifterna innan. Då får man möjlighet att testa sina juridiska resonemang och få feedback från lärarna, utan att betygsättas.

… innan den femte och avslutande tentan äger rum. För att få skriva tentan behöver du har gjort alla obligatoriska inlämningsuppgifter.

Har du presterat bra på dessa har du större chans att få det betyg du vill ha i slutet av kursen. Se till vara väl förberedd, bakom ett bra resultat ligger strukturerade studier med mycket repetition.

Ha med dig lagboken och eventuella tillägg som är tillåtna. Kommer du till en fråga som du känner att du inte behärskar, gå vidare för att göra klart de frågor du klarar av och kan svara uttömmande och riktigt på.

Gå sedan tillbaka till de frågor du först hakade upp dig på. Skulle du stanna upp vid en sådan fråga är risken stor att du förlorar tid på att grubbla, vilket kommer leda till stressiga slutminutrar och dåligt självförtroende.

Läs mer om vad du kan göra för att förbättra dina chanser att få ett bra resultat på examinationen.


För att du ska klara av att ta till dig all information från kursens innehåll behöver du repetera.

Repetera, repetera, repetera.

För att bli duktig på att känna igen och kunna lösa juridiska problem behöver du träna sin kunskap vid upprepade tillfällen och läsa in dig på riktiga fall, för att förstå hur erfarna jurister och domare resonerar.