Pluggtips

Kursen är uppbyggd på ett sådant sätt att det ska vara enkelt att repetera innehållet och kunskaperna.

Se till att följ tipsen nedan för bästa chans att få ett bra slutbetyg.

Läs på innan

Se till att ha läst/skumläst materialet inför varje nytt moment i kursen.

Då kan du bättre ta till dig informationen du får i de inspelade föreläsningarna i och med att du känner igen det som sägs, och föreläsningen blir ett gratis repetitionstillfälle.

Kolla på inspelade föreläsningar

Kolla på alla inspelade föreläsningar som finns tillgängliga under kursen. Kolla gärna flera gånger.

Första gången du tittar räcker det med att du bara lyssnar. Ha papper och penna bredvid dig om du vill, men försök att bara slappna av och lyssna. Om det är något du inte förstår kan du skriva ner det på papper, men släppa det för den här gången.

Andra gången du kollar på föreläsningen kan du nu försöka förstå och söka informationen för de/den del du inte förstod första gången.

Gör de självrättande proven

Gör de självrättande proven som kommer efter varje inspelad föreläsning.

Då får du ett extra tillfälle att repetera det du nyss sett i den inspelade föreläsningen och får snabbt feedback på om du förstått momentet eller inte.

Gör tillämpningsuppgifterna

Till varje moment finns det tillämpningsuppgifter att göra. Dessa är inte obligatoriska men är till för att du ska kunna träna på riktiga case och försöka lösa dem utan att bedömas med betyg.

Genom att göra tillämpningsuppgifterna får du feedback från lärarna, som kommer göra det mycket enklare att få ett bra betyg på inlämningsuppgifter och tentan. Väl värt!

Obligatoriska inlämningsuppgifter

För att få skriva tentan och få betyg i kursen behöver du göra de obligatoriska inlämningsuppgifterna.

Om du har gjort de frivilliga tillämpningsuppgifterna kommer inlämningsuppgifterna att vara mycket enklare att lösa.

Tentan

Se till att ha gjort punkterna ovan för att kunna prestera så bra som möjligt och få ett fint betyg.

Lycka till!