JIK vs. JÖK

Många undrar vad det är för skillnad mellan den juridiska introduktionskursen (Jiken) och den juridiska översiktskursen (Jöken).

Vilka områden som ingår i det båda kurserna kan variera mellan olika universitet, men man kan säga att Jiken har ett civilrättsligt fokus, medan Jöken har ett större fokus på handelsrätt.

JIK JÖK
Rättsteknik JA JA
Konstitutionell rätt JA JA
Avtalsrätt JA JA
Köprätt JA JA
Fordringsrätt JA JA
Konsumenträtt JA JA
Fastighetsrätt JA JA
Skadeståndsrätt JA JA
Associationsrätt JA JA
Familjerätt JA NEJ
Successionsrätt JA NEJ
Straffrätt JA NEJ
Processrätt JA JA
Europarätt NEJ  JA
Marknadsrätt NEJ JA
Arbetsrätt NEJ JA